Una pissarra electrònica per a millorar l’atenció

Gràcies al finançament de Fundació Sa Nostra i Bankia En Acción disposam d’una nova pissarra electrònica per facilitar les sessions formatives i de gestió. Amb aquesta eina milloram l’atenció a les persones usuàries i a les associacions i milloram la gestió dels professionals.
8enaccion_respaldoFuerte_trLogo Fundació Sa Nostra