#TombamBarreresAixecamDrets

Com entitat fundadora del CERMI Illes Balears ens sumam a la voluntat de tombar totes les barreres que encara ens trobam les persones amb qualque discapacitat i d’aixecar els DRETS.
Foto1DiaInternacionaldav