SIAD, 36 anys donant atenció als ciutadans amb discapacitat de Palma

UH.20-01-20. AGRAIMENT PER 36 ANYS DE SIAD