SERVEI D’ATENCIÓ DIRECTA A PERSONES I ASSOCIACIONS

LOGO IRPFGoib_ConselleriaServeisSocials

Gràcies a la convocatòria del 0.7 de l’IRPF de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionam el SERVEI D’ATENCIÓ DIRECTA que ens permet atendre de forma continuada demandes d’informació i assessorament de persones amb discapacitat, famílies i associacions.

La persona de contacte és la Treballadora Social de Coordinadora (Tel. 971498777 i c/e: coordina@coordinadora.es)