Servei d’Atenció Directa a l’Àmbit de la Discapacitat

_DSC6110

Gràcies al finançament de la Conselleria d’Afers Social i Esports- a través de la convocatòria de l’IRPF-  i a la Fundación ONCE,  durant tot l’estat d’alarma, en les diferents fases de la desescalada i en l’actual nova normalitat, hem continuat prestant atenció social directa i permanent.

Lògicament l’atenció ha passat de ser presencial  a donar-se a través de diferents vies telemàtiques.

Hem de destacar que actualment atenem a moltes persones que tot i no estar d’alta en el Servei, tenen demandes puntuals derivades de l’actual situació de crisis social i econòmica.  Així ens estam coordinant amb els Serveis Socials d’Atenció Primària per tramitar ajudes d’emergència social i també per detectar demandes no cobertes que puguin tenir els nostres usuaris i usuàries.

En quan a la tipologia de demandes, destaquen les vinculades als ERTE, les ajudes per a lloguers i la tramitació de l’ingrés vital.