SAD- Servei d’Atenció Directa

21350060-000e-4a46-9587-ededd8d0afa3El Servei d’Atenció Directa que gestiona la Treballadora Social és un servei imprescindible de Coordinadora. La seva funció és informar, assessorar i acompanyar a les persones que tenen necessitats socials no cobertes. Des d’aquest servei s’atén a persones usuàries d’altres serveis de l’entitat i a les seves famílies i a socis de les associacions federades. Però també s’intenta donar resposta a totes les demandes que ens arriben de qualsevol persona amb discapacitat o malaltia crònica que necessita aquest suport.

El SAD és possible gràcies al suport econòmic de la Convocatòria del 0.7 de l’IRPF de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears  i a Fundación ONCE.