Projecte de llei d’accessibilitat universal de les Illes Balears

Al BOIB número 30 d’11 de març de 2017 es publica el Projecte de llei d’accessibilitat universal de les Illes Balears. Donada la importancia d’aquesta norma vos adjuntam l’enllaç : Versió PDF