TRÀNSIT- Servei d’Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat

Transit600

Objectius

-Millorar l’ocupació de les persones amb discapacitat per afavorir la seva inserció en el mercat laboral en empresa ordinària. -Establir vincles de col·laboració amb les empreses del territorio per aconseguir augmentar les oportunitats d’accés i manteniment dels/les persones amb discapacitat a l’ocupació.

Accions

-Tutories individuals i entrevistes personalitzades per orientar i assessorar, permanentment, als usuaris i famílies. -Elaborar plans individuals d’inserció laboral. -Fer la recerca prsonalitzada de llocs de feina. -Assessorament a les empreses en temes de normativa laboral bonificada per a persones amb discapacitat. -Desenvolupar sessions grupals i individuals de formació en orientació laboral (FOL) -Donar suport per l’adaptació a nous llocs de feina. -Fer el seguiment a la incorporació i manteniment del lloc de feina i per a la promoció laboral dins l’empresa.

Àmbit territorial

Mallorca

Col·lectiu beneficiari

Persones amb discapacitat i especials dificultats per accedir al món laboral.

Persona de contacte

Responsable de Serveis

Adreça del Servei

C/de Sor Clara Andreu 15 . Palma

Telèfon

971 498 777

Correu electrònic

acoll@coordinadora.es