TRÀNSIT- Servei d’Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat

TRÀNSIT

SOIBfseObjectius

  • Millorar l’ocupació de les persones amb discapacitat per afavorir la seva inserció en el mercat laboral en empresa ordinària.
  • Establir vincles de col·laboració amb les empreses del territori per aconseguir augmentar les oportunitats d’accés i manteniment de les persones amb discapacitat a l’ocupació.

Accions

  • Tutories individuals i entrevistes personalitzades per orientar i assessorar, permanentment, a les persones usuàries i famílies.
  • Elaborar plans individuals d’inserció laboral.
  • Fer la recerca personalitzada de llocs de feina.
  • Assessorar a les empreses en temes de normativa laboral bonificada per a persones amb discapacitat.
  • Desenvolupar sessions grupals i individuals de formació en orientació laboral (FOL)
  • Donar suport per l’adaptació a nous llocs de feina.
  • Fer el seguiment a la incorporació i manteniment del lloc de feina i per a la promoció laboral dins l’empresa.

Àmbit territorial

Mallorca

Col·lectiu beneficiari

Persones amb discapacitat i especials dificultats per accedir al món laboral.

Persona de contacte

Responsable de Serveis

Adreça del Servei

C/de Sor Clara Andreu 15 . Palma

Telèfon

971 498 777

Correu electrònic

acoll@coordinadora.es

El projecte TRÀNSIT està emmarcat dins la Convocatòria de subvencions del SOIB d’ Itineraris Integrals d’Inserció, amb el cofinançament màxim del 50% del fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020, dins l’Eix 2, prioritat d’inversió 9.1.