TRÀNSIT- Servei d’Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat

EU
SOIB

TRÀNSIT-Servei d’Inserció Laboral per a Persones amb Discapacitat.

Convocatòria de subvencions SOIB Itineraris Integrals d’Inserció per als exercicis 2021 i 2022, amb el cofinançamentper a la fase d’orientació de fins a un màxim del 50% del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020 o el que en un futur el substitueixi.

 Objectius

  • Millorar l’ocupació de les persones amb discapacitat per afavorir la seva inserció en el mercat laboral.
  • Establir vincles de col·laboració amb les empreses del territori per aconseguir augmentar les oportunitats d’accés i manteniment de les persones amb discapacitat a l’ocupació.

Accions

  • Entrevistes personalitzades per orientar i assessorar permanentment, a les persones usuàries i les seves famílies.
  • Elaboració plans individuals d’inserció laboral.
  • Recerca personalitzada de llocs de feina.
  • Assessorament a les empreses en temes de normativa laboral bonificada per a persones amb discapacitat.
  • Realització de sessions grupals i individuals de formació en orientació laboral (FOL)
  • Assessorament a les empreses per a l’adaptació de nous llocs de feina.
  • Suport i seguiment a la incorporació i manteniment del lloc de feina i per a la promoció laboral dins l’empresa.

Àmbit territorial

Mallorca

Col·lectiu beneficiari

Persones amb discapacitat i especials dificultats per accedir al món laboral.

Persona de contacte

Responsable de Serveis

Adreça del Servei

C/de Sor Clara Andreu 15 . Palma

Telèfon

971 498 777

Correu electrònic

acoll@coordinadora.es

EuropaFondosSocialesEuropeos