SIAD Servei d´integració i atenció a persones amb discapacitat

SiadObjectius

Potenciar al màxim l’autonomia de la persona amb discapacitat, prevenir l’exclusió de nins i joves i fomentar la seva participació i normalització social.

Accions

L’execució d’aquest Servei es realitza a través d’un equip d’educadors/es distribuïts pels diferents centres municipals de serveis social i realitzen les següents accions:

  • Donar atenció individual (orientar i donar suport).
  • Realitzar itineraris individuals en funció de les necessitats de cada persona.
  • Detectar problemàtiques familiars.
  • Fer intervencions grupals
  • Fer intervencions comunitàries per tal de facilitar la inclusió de persones i famílies en situació de dificultat.

Àmbit Territorial

Palma

Col·lectiu beneficiari

  • Persones amb discapacitat.
  • Nins i joves amb necessitats educatives especials.
  • Les famílies.

Persona de Contacte

Coordinadora del SIAD

Adreça del Servei

 C/ de Sor Clara Andreu 15 Baixos. 07010 Palma

Telèfon

971 498 777

Fax

971 498 778

Correu Electròni

coordi.siad@gmail.com