Servei d’Atenció Directa

SAAG

Objectiu

  • Atendre qualsevol demanda d’informació i assessorament relacionada amb l’àmbit de la discapacitat.

Accions

  • Atendre per telèfon, correu electrònic o mitjançant entrevistes demandes d’informació i assessorament.
  • Tramitar la derivació a programes i serveis específics.
  • Donar suport en la tramitació de documentació, d’ajudes …

Àmbit Territorial

Illes Balears 

Col·lectiu beneficiari

  • Població en general
  • Entitats públiques o privades de les Illes Balears
  • Persones usuàries derivades de les associacions federades

Persona de Contacte

  • Treballadora Social

Adreça  del Servei

 C/ de Sor Clara Andreu 15. 07010 Palma

Telèfon

971 498 777

Fax

971 498 778

Correu Electrònic

coordina@coordinadora.es