Servei d´atenció i assessorament a les associacions

Fundacion_once_new

Goib_ConselleriaServeisSocials

Objectiu

Donar suport tècnic a les associacions federades, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels col·lectius que atenen i representen.

Accions

  • Facilitar informació interessant pel col·lectiu.
  • Donar suport i assessorament en les convocatòries de finançament.
  • Donar suport a diferents iniciatives de les associacions.

Àmbit Territorial

Illes Balears

Col·lectiu beneficiari

  • Associacions federades.
  • Associacions en procés de constitució.

Persona de Contacte

Treballadora Social

Adreça del Servei

 C/ de Sor Clara Andreu 15. 07010 Palma

Telèfon

971 498 777

Correu Electrònic

coordina@coordinadora.es

Finançament:

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i Fundación ONCE