Servei Ocupacional- NAU

NAU

logo imasObjectiu

Aconseguir la inserció laboral de les persones ateses.

Objectius Específics

  • Aconserguir una ocupació ordinària, real i remunerada.
  • Formar en les tasques pròpies de l’ocupació al mateix lloc on es desenvolupa el treball.
  • Integrar laboralment, i per tant socialment, les persones amb discapacitat
  • Mantenir l’ocupació i el lloc de feina de la persona treballadora amb necessitats de suport mitjançant un seguiment sistematitzat.

Accions

  • Accions formatives i de millora de la competència personal i social de la persona amb la finalitat d’aconseguir l’accés i l’adaptació a un lloc de treball. Es tracta de dur a terme programes específics per a l’aprenentatge de les competències transversals que incideixin directa i indirectament en la millora de la qualificació professional.
  • Accions de suport d’orientació laboral i de millora de les competències prelaborals de la persona amb la finalitat d’aconseguir l’accés i l’adaptació a un lloc de treball en empresa ordinària a través del model de “Treball amb Suport”

Àmbit Territorial

Mallorca

Col·lectiu beneficiari

Persones amb discapacitat i necessitats de suport

Persona de Contacte

Responsable de Serveis

Adreça del Servei

C/ de Sor Clara Andreu 15 baixos
07010 Palma

Telèfon

971  498 777

Correu Electrònic

acoll@coordinadora.es

Finançament

Places concertades amb l’IMAS