CURS DE FORMACIÓ EN AGROJARDINERIA ECOLÒGICA

agrojardineriaObjectius

 • Dotar de formació bàsica en jardineria i agricultura ecològica a l’alumnat
 • Fomentar la inserció laboral en aquest sector
 • Fomentar la recuperació de petites finques abandonades

Accions

 • Elaborar un dossier amb les eines i maquinària a utilitzar, funcionament, manteniment, etc.
 • Aprendre els coneixements teòrics bàsics per l’activitat (tipus de sol, rotacions de cultiu, tipus de plantes, reproducció, etc).
 • Preparar el terreny per la posterior sembra (neteja, condicionament, abonament preliminar).
 • Executar la sembra, transplantament,plantació-.
 • Planificar i desenvolupar un hort.
 • Regar el cultiu segons les seves necessitats, de forma manual i/o utilitzant el sistema de reg automàtic.
 • Abonar el terreny, aprendre a elaborar el propi abonament orgànic, utilitzar compostatge.
 • Aplicar els tractaments oportuns al cultiu per mantenir-ne la salut.
 • Recollir els productes agrícoles i posterior emmagatzematge.
 • Formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Establir un Pla Individual entre el Formador i el Tècnic d’Inserció Laboral de referència per a cada alumne.

Col•lectiu beneficiari

Persones amb discapacitat i interessades en formar-se en aquest sector

Persona de Contacte

Responsable de Programes de Formació i Treball

Adreça del Servei

Carrer de Sor Clara Andreu 15 baixos

(La formació pràctica es du a terme en finques i centres col•laboradors)

Telèfon

971 498 777

Fax

971 498 778

Correu Electrònic

acoll@coordinadora.es