Servei Ocupacional- Àguila

AGUILAlogo imasObjectius

  • Facilitar hàbits d’autonomia i creixement personal que millorin la qualitat de vida de les persones usuàries.
  • Afavorir la integració social i comunitària.

Accions

  • Desenvolupar l’àrea ocupacional i de formació permanent.
  • Desenvolupar l’àrea de suport personal i social.
  • Realitzar diverses activitats destinades a l’habilitació per la vida diària.
  • Gestionar serveis complementaris de menjador, transport i fisioteràpia,

Col·lectiu beneficiari

Persones majors d’edat, amb discapacitat intel·lectual important i/o plurideficiència.

Persona de Contacte

Treballadora Social i Coordinadora del Centre (La valoració per l’entrada de nous usuaris i usuàries es fa a l’IMAS)

Adreça del Servei

Local d’Àguila. C/ de Sor Clara Andreu 15. 07010 Palma

Telèfon

971 498 777

Correu Electrònic

coordina@coordinadora.es

Finançament:

Places concertades amb l’IMAS