Presentació

foto PRESENTACIÓN

Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat és una entitat d’àmbit autonòmic, sense ànim de lucre i declarada d’Utilitat Pública des de l’any 1986.

El seu principal objectiu és la normalització del dia a dia dels ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat per tal d’aconseguir la seva plena integració educativa, laboral i social.

COORDINADORA va ser fundada a l’any 1978  i  l’experiència ens ha mostrat que els canvis socials són fruit de la pressió social col·lectiva i del treball. Per això, 40 anys després,  COORDINADORA  segueix treballant per:

  • Defensar l’equiparació d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat.
  • Planificar, coordinar i gestionar accions, reivindicacions i serveis orientats a millorar la qualitat de vida del col·lectiu.
  • Promoure i dirigir estudis, programes i investigacions relacionats amb el sector.
  • Sensibilitzar a l’opinió pública sobre les qüestions que fan referència al col·lectiu.
  • Fomentar la prevenció de discapacitats.

COORDINADORA està integrada per 33 associacions, d’àmbit comunitari o amb seu a les diferents illes,  que representen a persones amb diferents tipus de discapacitat. La federació d’entitats permet facilitar la participació i generar les condicions favorables per exercir la pressió necessària davant les institucions i la societat. També ens permet intercanviar experiències, tenir visions més globals que afavoreixen la cooperació i sobretot evitar la duplicitat, estalviar esforços i enfortir les associacions més petites.

COORDINADORA forma part de COCEMFE (www.cocemfe.es), és membre fundador del Tercer Sector Social Illes Balears (www.tercersectorsocialib.org) i del CERMI Illes Balears i també els seus serveis estan integrats a foQua (www.plenainclusiobalears.org)

COORDINADORA representa als ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat en els principals òrgans consultius de les administracions autonòmiques.