La Fundació Tutelar Demà s’incorpora a Coordinadora

F.T.DEMÀL’Assemblea General Ordinària de Coordinadora, reunida el 8 de juliol, ratificà l’acord del Consell Polític d’incorporar a la Fundació Tutelar Demà com a nova entitat adherida a Coordinadora. La Fundació Tutelar Demà és la primera entitat balear de tutela, assessorament legal i ajuda a persones amb trastorn mental greu i els seus familiars.

El Rotary Club de Mallorca finança la fisioteràpia del Servei Ocupacional Àguila

2Gràcies a la col·laboració del Club Rotary Mallorca, des de Coordinadora podem oferir un servei de fisioteràpia, totalment especialitzat, a les persones usuàries del Servei Ocupacional Àguila.

Fisio TITO

Tant de forma individual com grupal, la fisioteràpia és fonamental per a les persones usuàries del Servei Ocupacional Àguila.