El programa laboral Trànsit es consolida a Inca

15. Conveni Ajuntament IncaDes del programa laboral Trànsit atenem a persones amb discapacitat de tot Mallorca. Així l’equip tècnic es desplaça a la Part Forana. Però gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca a partir d’ara Coordinadora disposarà d’un punt d’atenció permanent a la capital d’es Raiguer.  Això sense dubte permetrà atendre de forma molt més correcta les demandes laborals de la ciutat i del municipi i ens aproparà al teixit empresarial de la zona.

Projecte de llei d’accessibilitat universal de les Illes Balears

Al BOIB número 30 d’11 de març de 2017 es publica el Projecte de llei d’accessibilitat universal de les Illes Balears. Donada la importancia d’aquesta norma vos adjuntam l’enllaç : Versió PDF

 

Aprovat el Projecte de Llei d’Accessibilitat Universal

Palma,EMT,2001En els darrers anys les entitats del CERMI Illes Balears, com Coordinadora, han treballat intensament amb el Govern de les Illes Balears en un projecte de Llei d’Accessibilitat Universal que millori la normativa actual. El Consell de Govern aprovà el 24 de febrer aquest projecte de llei que té per objectiu garantir l’autonomia personal de tots els ciutadans i ciutadanes en tots el àmbits, amb independencia de la seva situació vital.

A més de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la norma regula també l’accessibilitat a altres àmbits, per tal que tothom tengui garantit l’accés a serveis, mitjans de transports, productes, informació i comunicacions, sempre amb la finalitat d’aconseguir una veritable accesibilitat universal.

Cal destacar també que el projecte de llei preveu un règim sancionador, amb penalitzacions econòmiques que van des del 300€ (infraccions lleus) fins als 300.00€ (infraccions molt greus), com a eina per asegurar als col·lectius de persones amb discapacitat que es compleixin les normes l’objectiu de les quals és una societat amb igualtat d’oportunitats per a tothom.