Oficina d’Accessibilitat Cognitiva

Grup 2. ACGrup 1. ACL’Oficina d’Accessibilitat Cognitiva de Coordinadora té com a objectiu donar a conèixer la importància de què tots els entorns on ens movem (edificis, ciutats, pàgines web, mitjans de transport…) siguin fàcils de comprendre. També vol donar a conèixer la Lectura Fàcil.

Per això comptam amb persones usuàries dels nostres serveis que- gràcies al suport de Caixabank i Fundació “la Caixa”-  s’han format per poder avaluar entorns i poder validar textos.