Missió, Visió i Valors

missioMISSIÓ
Representar a la ciutadania de Balears amb discapacitat, planificar línies d’actuació i gestionar serveis per aquest col·lectiu per tal de millorar la seva qualitat de vida.

VISIÓ
Continuar essent una entitat reconeguda, per l’Administració i per la societat, per representar legítimament a les persones amb alguna discapacitat.
Ser una entitat amb una xarxa de serveis estables i de qualitat que donin respostes, garantia i confiança a les persones amb alguna discapacitat, a les seves famílies i al moviment associatiu.

VALORS

Dignitat. La dignitat de les persones s’anteposa en qualsevol  iniciativa de l’organització i per damunt de qualsevol altre criteri.

Defensa dels drets. L’organització sempre ha defensat, i defensarà, els drets del col·lectiu que representa per damunt dels interessos propis de la mateixa organització.

Solidaritat. Per coherència i compromís,  l’organització és solidària amb altres organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones i amb tots aquells col·lectius que encara ara han de reivindicar el reconeixement dels seus drets.

Igualtat d’oportunitats. L’organització rebutja qualsevol tipus de discriminació en les seves actuacions i fomenta accions positives per afavorir aquells col·lectius amb més dificultats. 

Democràcia.  L’organització fonamenta la seva gestió en el diàleg democràtic entre tots els seus membres i amb totes les entitats implicades.

Col·laboració. L’organització s’esforça per treballar i col·laborar amb l’administració i amb altres entitats per millorar sempre la qualitat de vida del col·lectiu.

Transparència.  L’ús de recursos públics i el respecte al col·lectiu atès obliga a garantir una total transparència en la gestió de l’organització.

Eficàcia i eficiència. El volum de necessitats i la limitació de recursos fa que l’organització s’esforci en dur a terme una gestió eficient que permeti el més alt grau d’eficàcia amb els mitjans disponibles.

 Flexibilitat i adaptació. En la gestió de programes i serveis l’organització és flexible i s’adapta a les necessitats del col·lectiu.