Llei del Tercer Sector d’Acció Social

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment la llei del Tercer Sector d’Acció Social. Com entitat del CERMI Illes Balears i del TSSIB ens felicitam de la fita aconseguida ja que aquesta llei defineix amb claretat que és una entitat del tercer sector i li atorga un estatus diferent. També ens facilitarà col·laborar amb l’Administració.
5b74c0fa-414e-427f-8ddd-1aa9ac3551da (1)