La Fundació Tutelar Demà s’incorpora a Coordinadora

F.T.DEMÀL’Assemblea General Ordinària de Coordinadora, reunida el 8 de juliol, ratificà l’acord del Consell Polític d’incorporar a la Fundació Tutelar Demà com a nova entitat adherida a Coordinadora. La Fundació Tutelar Demà és la primera entitat balear de tutela, assessorament legal i ajuda a persones amb trastorn mental greu i els seus familiars.