Compromisos i Objectius

img05COMPROMISOS

 • Representar a les persones amb discapacitat fomentant el coneixement necessari per promoure la solidaritat i col·laboració ciutadana.
 • Promoure la integració social i laboral dels usuaris/es i famílies, cercant la seva participació, satisfacció, responsabilització i involucració en la determinació del seu itinerari personal de vida.
 • Oferir serveis d’alta eficàcia i eficiència.
 • Promoure la professionalitat dels seus treballadors/es mitjançant una formació encaminada al compliment dels requisits dels serveis i a la seva millora i conscienciant en la cultura de la qualitat.
 • Procurar la satisfacció i implicació del personal mitjançant la seva participació activa en tot el procés de treball, la transparència informativa i la millora de les condicions laborals dins les possibilitats de l’organització.
 • Aconseguir la satisfacció dels seus clients finançadors i dels usuaris dels serveis.
 • Complir els requisits normatius vigents en tot moment.

 OBJECTIUS

 • Difondre les demandes i necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat.
 • Representar a les Associacions federades i col·laborar amb elles de la forma més eficaç possible.
 • Organitzar i desenvolupar els serveis de forma eficient per proporcionar una bona atenció a les persones usuàries.
 • Crear i mantenir serveis o programes que donin resposta a les necessitats del col·lectiu.
 • Disposar d’una plantilla laboral que pugui gestionar de forma eficaç i eficient les necessitats de l’Organització.
 • Promoure la qualitat de vida de les persones ateses en els serveis a través del treball amb els objectius individuals establerts.